» » лига ставок паспорт

Рейтинг лучших букмекерских контор в интернете - Winbetting


N 3-1, підпункт 2.2.15 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. N 15-1, у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від р. Особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.14 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. N 9-4,у зв'язку з цим пункт 6.10 вважати відповідно пунктом 6.9)6.8. ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою правління Пенсійного фонду Українивід 19 грудня 2003 р. N 25-1, із змінами, внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, з моменту укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування згідно із .(підпункт 2.1.6 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. Особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу.2.2.11. Особи, які отримують допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, а також особи, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами.(підпункт 2.2.12 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. Пункт 6.9 виключено(пункт 6.9 в редакції постанови правління Пенсійного фонду України від р. N 25-1, із змінами, внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. N 27-1)Суми фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за період з дати призначення пенсії до дати складання розрахунку фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до , сплачуються одночасно із оплатою фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за перший поточний місяць.(пункт 6.7 доповнено абзацом третім згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р.Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України.(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.16 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. N 10-3, абзац другий пункту 6.8 у редакції постановправління Пенсійного фонду України від р. N 25-1, із змінами, внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р.

ФНС и Роскомнадзор закрыли более 6 тыс. онлайн-казино.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу. N 26-1)(розділ 7 в редакції постанови правління Пенсійного фонду України від р. N 3-3, у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від р.(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.17 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. N 25-1, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим)Після вручення (отримання інформації про вручення) вимоги страхувальнику працівники, на яких покладено обов'язки з ведення діловодства та архівне зберігання документів, передають корінець такої вимоги з відміткою про вручення відділу надходження доходів.N 2-2,підпункт 2.2.17 пункту 2.2 у редакції постановиправління Пенсійного фонду України від р. Протягом десяти робочих днів із дня одержання вимоги про сплату недоїмки страхувальник зобов'язаний сплатити зазначені у вимозі суми.8.5.Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.(пункт 2.2 доповнено підпунктом 2.2.18 згідно з постановоюправління Пенсійного фонду України від р. Про оскарження вимоги до суду страхувальник зобов'язаний письмово повідомити протягом трьох робочих днів орган Пенсійного фонду, який направив вимогу. Страхувальник зобов'язаний сплатити узгоджену суму боргу протягом десяти робочих днів після отримання узгодженої вимоги.8.8.N 3-3)(розділ 3 із змінами, внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. До сум боргу, що подаються до органів державної виконавчої служби за даними карток особових рахунків платників, включаються також суми, узгоджених з платником, але не сплачених у встановлений термін, фінансових санкцій (штрафів) та пені.8.9.

Проверка документов, личности в букмекерской конторе ставки.

N 10-1, у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від р. До страхувальників за порушення норм законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування застосовуються фінансові санкції відповідно до повноважень, якими органи Пенсійного фонду були наділені до 1 січня 2011 року.(пункт 9.1 у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від р.N 14-5,із змінами, внесеними згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. Фінансові санкції за порушення норм законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування накладаються на страхувальника відповідно до у редакції, що діяла до 1 січня 2011 року, у таких розмірах:(абзац перший пункту 9.3 у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від р.N 3-3,виключено згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. N 9-4, виключено згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. Органи Пенсійного фонду застосовують до банків такі штрафи:9.4.1.N 21-6)Абзац перший розділу 4 виключено(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. N 6-1, у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від р. N 9-4, виключено згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. Пункт 4.3 виключено(пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з постановами правління Пенсійного фонду України від р. N 2-2, виключено згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. Рішення приймаються за встановленою формою у двох примірниках.

Первая лига. Нет паспорта? Сиди в запасе! - Футбол на СПОРТ. UA

Пункт 4.1 виключено(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з постановами правління Пенсійного фонду України від р. N 2-2, із змінами, внесеними згідно з постановами правління Пенсійного фонду України від р. Пункт 4.2 виключено(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з постановамипостановою правління Пенсійного фонду України від від р. Пункт 4.4 виключено(пункт 4.4 із змінами, внесеними згідно з постановами правління Пенсійного фонду України від р. N 3-3, виключено згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. Нумерація рішень провадиться в журналі, починаючи з першого номера, у межах календарного року.9.6.Пункт 4.5 вилучено(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від р. У разі винесення судом або вищим органом Пенсійного фонду рішення на користь Пенсійного фонду строки сплати штрафу поновлюються з моменту їх припинення.9.8.